Avifauna Luncii Dunării dintre Calafat şi Zăval. Biologia, ecologia şi statutul de conservare al speciilor de păsări.

Lucrarea prezintă date actuale privitoare la avifauna din ecosistemele terestre şi acvatice din lunca Dunării dintre Calafat şi Zăval (jud. Dolj).

Află mai multe

Catalogul colecţiei de mamifere din patrimoniul Muzeului Olteniei

Elaborarea acestui catalog are ca obiectiv includerea în circuitul informaţional de specialitate a datelor acumulate de-a lungul anilor referitoare la piesele care fac parte din colecţia de mamifere a Muzeului Olteniei. Totodată catalogul reprezintă un parametru de referinţă, pentru cunoaşterea modului de răspândire a mamiferelor din Oltenia şi implicit România.

Află mai multe

Catalog Păsări

Catalogul Colecţiei de păsări (Aves) a Muzeului Olteniei este un instrument de valorificare ştiinţifică a uneia din cele mai importante colecţii a secţiei de Ştiinţele Naturii a Muzeului Olteniei Craiova, respectiv a colecţiei de păsări, aceasta reunind 1739 de exemplare (1060 de păsări naturalizate, 670 de balguri, 6 trofee, 3 schelete), conservate în depozitul şi-n spaţiile expoziţionale ale muzeului.

Află mai multe

Anuar Oltenia Studii şi Comunicări

Revista ştiinţifică „Oltenia. Studii şi comunicări. Ştiinţele Naturii”: Revista are periodicitate anuală, este acreditată C.N.C.S.I.S. în Reviste Categoria B+ şi indexată BDI, Zoological Record link la I.S.I. Master Journal List.

Află mai multe

Structurile şi funcţiile unui sistem bazinal de câmpie

Lucrarea prezintă rezultatele unui amplu program de cercetare desfăşurat în perioada 1996 – 2014, fapt care a condus la elaborarea unei sinteze monografice asupra unui teritoriu cu o semnificaţie particulară în ansamblul spaţiului geografic al Câmpiei Olteniei.

Află mai multe