Moduli de depozitare bunuri patrimoniu

Muzeul Olteniei cu sediul în Craiova, Str. Popa Şapcă nr.8, Judeţul Dolj, tel.0251/417756; fax.0251/419435, în calitate de autoritate contractanta organizează achiziţie directă prin anunţ publicitate – având ca obiect achizitie servicii privind Moduli de depozitare bunuri patrimoniu.

Documentatie atribuire + Formulare

avatar