Investiţii în Secţia de Istorie-Arheologie

Denumirea investiţiei: Consolidare, restaurare si modernizare la Secţia de Istorie-Arheologie a Muzeului Olteniei Craiova
Valoare: 867.571 lei
Termen de finalizare: 36 luni

Consiliul Județean Dolj s-a implicat activ în susținerea patrimoniului cultural, investind direct prin fonduri proprii dar și prin derularea diferitelor proiecte în vederea atragerii de fonduri europene. S-au realizat în cel mai scurt timp reabilitări de clădiri, modernizarea echipamentelor de lucru, conservarea patrimoniului cultural, dar si creșterea nivelului de atractivitate turistică în regiunea Oltenia. De-a lungul timpului, Consiliul Județean Dolj a investit în patrimoniul cultural și arhitectural al Muzeul Olteniei sprijinind activitatea de modernizare și restaurare a acestuia, prin investiții importante atât din fonduri proprii cât și din fonduri europene.

Prin lucrarile executate s-a conservat monumentul istoric. Administraţia judeţeană speră ca în acest mod turiştii să fie atraşi de zestrea culturală a județului şi că publicul craiovean, va aprecia valoarea istorică şi culturală a clădirii, dar şi a artefactelor expuse aici. Execuția lucrărilor a durat 20 de luni (august 2010 – aprilie 2012).

Proiectul  CONSOLIDARE, RESTAURARE ȘI MODERNIZARE LA SECȚIA DE ISTORIE-ARHEOLOGIE A MUZEULUI OLTENIEI CRAIOVA a fost înaintat spre finanțare în anul 2008, în cadrul Axei prioritare 5 - Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, Domeniul major de intervenție 5.1 – Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe din cadrul Programului Operațional Regional, respectiv Restaurarea, protecția și conservarea patrimoniului cultural din mediul urban.

Contractul de finanțare nerambursabilă a fost semnat în data de 12 Octombrie 2009 între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului (Autoritate de Management POR) și Consiliul Județean Dolj și a fost finalizat în decembrie 2012.

Muzeul Olteniei, așa cum sugerează și denumirea, este emblematic pentru regiunea Olteniei, atât ca edificiu cultural istoric aparținând patrimoniului cultural local, cât și ca valoare a colecțiilor existente aici, ceea ce a determinat realizarea acestui proiect.

Având în vedere faptul că turismul cultural reprezintă unul dintre domeniile importante ale turismului, situându-se atât înaintea piețelor tradiționale, cât și a altor nișe turistice, cum ar fi artele, inițiativa Consiliului Județean Dolj, prin proiectul de față, de conservare a moștenirii culturale, de păstrare a stilului arhitectonic al clădirii care găzduiește Secția de Istorie-Arheologie a Muzeul Olteniei Craiova și de promovare a potențialului turistic cultural local și regional pe plan național și internațional, contribuie la creșterea importanței turismului și culturii, la extinderea sezonului turistic și la creșterea numărului de turiști.

Proiectul și-a propus consolidarea, restaurarea și modernizarea clădirii Muzeului Olteniei, precum și achiziționarea de echipamente pentru protecția obiectelor de patrimoniu.

Plastica arhitecturală interioară a spațiilor de expunere și-a păstrat simplitatea inițială pentru a pune în valoare exponatele. În subsol, în zonele în care se amenajează galeria de artă medievală, bolțile cilindrice au fost decopertate și refăcute, păstrându-se cărămida aparentă cu peliculă de protecție transparentă.

Astfel, prin implementarea acestui proiect Consiliul Județean Dolj a urmărit ca turismul cultural din regiune să fie nu numai o ofertă menită să evidențieze un spațiu cu valorile și virtuțile sale spirituale, cu tradițiile și mentalitățile sale, ci și o sursă alternativă de venituri și creare de noi locuri de muncă, care să contribuie la consolidarea rețelelor și la cooperarea dintre operatorii culturali, generând premisele unei dezvoltări economice durabile.

avatar