Viaţa Cotidiană a Soldatului Roman

Descoperirile arheologice atestă modul de viaţă al soldatului roman din Dacia, la fel ca şi în celelalte provincii ale Imperiului roman. Arme, piese de echipament militar, ceramică de uz casnic sau de lux, râşniţe, opaiţe, etc., compun un tablou ca şi complet al traiului zilnic al armatei romane. Pe lângă obligaţiile de serviciu, soldatul roman era implicat şi cointeresat în bunăstarea aşezării civile aferente fiecărui castru.

avatar