Războiul de Independenţa

Această sală este dedicată războiului de independenţă. Situate într-o poziţie strategică pe întreaga durată a războiului, aflate în inima preparativelor de luptă şi în imediata vecinătate a teatrelor de operaţii, oraşul Craiova şi judeţul Dolj au fost principala zonă de organizare şi susţinere a efortului pentru cucerirea independenţei.

În partea stângă şi pe întreg peretele sudic se va realiza o butaforie la scară ce reprezintă începutul războiului de independenţă – 26 aprilie 1877 – artileria română a răspuns atacurilor otomane de la Vidin. Reproducerea, pe care vrem să o realizăm, surprinde momentele din ziua de 15 mai 1877, atunci când armatele turceşti au bombardat localităţile româneşti de la Dunăre, iar drept răspuns artileria armatei române din Calafat a răspuns bombardând Vidinul, consfinţând starea de război dintre cele două state, fiind totodată momentul deplinei afirmări libere şi independente a ţării noastre.

avatar