Primul Război Mondial

Sala este dedicată primului război mondial. Pe peretele sudic se va realiza o butaforie – „în tranşee”. Doi soldaţi se vor vedea de la mijloc în sus, în spatele tranşeelor, ţinând în mâini o puşcă, respectiv o mitralieră. Un altul va fi prezentat târându-se în faţa tranşeului.

avatar