Păgânism versus creştinism

Până în vremea împăratului Constantin cel Mare, Imperiul roman a fost păgân. Şi pe teritoriul de azi al Olteniei se constată evident aceeaşi situaţie.

Apariţia obiectelor creştine s-a produs ca şi în alte regiuni, încetul cu încetul, pe măsură ce noua credinţă căpăta contur în rândurile populaţiei.

avatar