Ocupaţii Tradiţionale

Oltenia, prin caracteristicile sale geografice a oferit încă din vechime condiţii favorabile pentru culturi agricole de o mare diversitate şi suprafeţe întinse. Oricum, viaţa socială a locuitorilor provinciei nu poate fi concepută în afara ocupaţiilor tradiţionale cum sunt cultivarea cerealelor şi a altor plante agricole, viticultura, pomicultura, precum şi creşterea animalelor.

avatar