Muzeograf debutant

Muzeul Olteniei Craiova, conform temeiului legal HG 286/2011, scoate la concurs 1 post vacant de personal contractual după cum urmează:
- 1 post Muzeograf debutant, studii superioare, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, funcţie de execuție din cadrul Secției de Științele Naturii a Muzeului Olteniei Craiova.

avatar