Mesteşuguri şi Obiecte de Artă Populară

Înclinarea către frumos a locuitorilor Olteniei transpune foarte clar şi cu prisosinţă dim meşteşugurile tradiţionale ale regiunii. Ne gândim, mai ales la olărit, ţesut, prelucrarea lemnului, încondeierea ouălor etc.

O istorie culturală a provinciei trebuie să cuprindă peremptoriu bogăţia de "documente" şi frumuseţi create de mâinile şi sufletele ţăranului oltean.

avatar