Legenda lui Negru Voda

În această sală se prezintă procesul de formare a Ţării Româneşti precum şi prima menţiune documentară a oraşului Craiova. Pe peretele estic, în dreptul ferestrelor se vor realiza portretele votive ale câtorva domni români din perioada secolelor XIV-XVI: Basarab I, Mircea cel Bătrân, Neagoe Basarab şi Mihai Viteazul.

Pe peretele vestic, până la intrarea în sala 8, va fi amplasată o plasmă interactivă pe care va fi prezentată legenda lui Negru Vodă ca întemeietor al Ţării Româneşti, o hartă care să ilustreze formaţiunile prestatale de la sud de Carpaţi şi unirea lor într-un singur stat, apoi o hartă cu evoluţiile externe care au influenţat politica Ţării Româneşti în primele decenii după întemeiere (prezenţa tătară, conflictele cu regalitatea maghiară, expansiunea otomană până la linia Dunării – pe o singură plasmă). Toate acestea vor crea cadrul ce va conduce spre reconstituirea unei bătălii din această perioadă (Rovine

În cea de-a doua parte a sălii, după ieşirea din sala 8, va fi expusă, o copie mărită a traducerii hrisovului din 1475 care atestă existenţa Craiovei (întemeierea oraşului – ca o continuare a întemeierii statului care a fost prezentată în prima parte a sălii) printre posesiunile lui Neagoe ban Strehăianu, strămoşul familiei Craiovescu. Aceasta va fi prinsă în perete cu un cuţit. În continuare va fi redată genealogia familiei Craiovescu şi legăturile ei cu dinastia domnitoare a Basarabilor, dar şi cu familia Buzeştilor de care este legată epopeea lui Mihai Viteazul, prin mijloace multimedia (LCD).

avatar