Herpetologie

Colecţia de amfibieni s-a constituit începând cu1960 şi conservă 832 piese naturalizate, preparate în lichid conservant şi mulaje, regăsind reprezentanţi importanţi prezenţi în ecosistemele Olteniei.

Colecţia de reptile reuneşte 282 piese şi a fost constituită începând cu anul 1958, conservă specii care trăiesc în ţara noastră precum: năpârca o şopârlă apodă(Anguis fragilis), guşterul(Lacerta viridis), vipera(Vipera berus) dar şi specii exotice precum: şarpele şi pitonul regal, varanul şi agama de apă, specii care sunt privite cu interes şi  admirate de fiecare dată când sunt expuse în  cadrul expoziţiilor.

avatar