Galeria de artă preistorică

Galeria de artă preistorică, ce va fi amenajată la subsolul secţiei Arheologie-Istorie din cadrul Muzeului Olteniei, va cuprinde cele mai reprezentative piese ale epocilor şi culturilor preistorice. O sală, special amenajată, va fi dedicată unui obiect de referinţă din colecţiile Muzeului Olteniei şi anume craniul de Homo Sapiens de la Peştera Muierii, judeţul Gorj, unul din cele mai vechi din Europa. De asemenea, se va pune un accent deosebit pe începuturile civilizaţiei umane în Oltenia, Epoca Neolitică, când comunităţile umane încep să se sedentarizeze, să lucreze pământul, să-şi construiască locuinţe, moment în care apar şi credinţele religioase. Discursul muzeografic se va axa pe cele mai reprezentative culturi arheologice ale Olteniei, Grădinile, Cârcea, Vădastra, Sălcuţa. O secţiune va fi destinată artei plastice în Neolitic şi Epoca Bronzului. Aici vor expuse câteva piese care reflectă iscusinţa şi măiestria meşterilor din acele vremuri. Fineţea şi stilul cu care au fost modelate feluritele obiecte, fie că sunt din lut sau metal recomandă aceste săli. Cea mai mare transformare din viaţa comunităţilor preistorice, descoperirea şi folosirea metalelor, în speţă cuprul şi bronzul, sunt bine reprezentate în proiectul acestei expoziţii. Vor fi prezentate cele două procese tehnologice importante, acela al extragerii şi reducerii minereului de cupru şi al fabricării propriu-zise a uneltelor de bronz. Vizitarea acestei secţiuni expoziţionale se va încheia cu prezentarea uneia dintre cele mai cunoscute culturi arheologice a Epocii Bronzului din sud-estul Europei, cultura funerară de tip Cârna, considerată, din punct de vedere artistic, corespondentul în Epoca Bronzului al culturii Cucuteni din Neolitic. Pe lângă reproducerile de morminte de incineraţie ce caracterizează această cultură vor fi expuse vasele şi piesele de bronz cele mai sugestive pentru stilul artistic specific acestei perioade. 

avatar