Epoca Romană

Regiunea de azi a Olteniei a fost cucerit de către romani încă din timpul

primul război daco-roman (anii 101-102). Au fost construite castre, oraşe, drumuri, poduri peste Dunăre, etc., toate mărturisind intenţia statornicirii noilor veniţi în această regiune. O civilizaţie cu totul superioară s-a concretizat în acest spaţiu.

avatar