Epoca modernă

Epoca modernă desemnează acea perioadă din istoria omenirii în care au loc schimbări profunde pe plan politic, cultural-ideologic, social şi economic.

Statul modern este statul constituţional, bazat pe principiul separării puterii în stat. Constituţia devine legea fundamentală, pe ale cărei principii se desfaşoară întreaga activitate a societăţii. În această perioadă are loc schimbarea raportului dintre Stat si individ. Supusul monarhului din perioada medievală devine cetaţean cu drepturi fundamentale, pe care statul modern este obligat a i le apara.

În istoria românilor, epoca modernă cuprinde aproape un secol şi s-a desfăşurat între doua evenimente majore: Revoluţia condusă de Tudor Vladimirescu de la 1821 şi constituirea statului naţional unitar roman din 1918. Perioada respectivă se caracterizează prin acelaşi proces de modernizare a tuturor componentelor societăţii româneşti.

avatar