Epoca Bronzului. Cultura Funerară Cârna

Pe toată suprafaţa sălii va fi realizată o butaforie constând din reconstituirea unui câmp de urne al culturii Cârna; o supraridicare a podelei cu aproximativ 1 m reprezentând stilistic solul antic iar pe suprafaţa acestuia se vor reface, prin încastrare în acest sol, structurile mormintelor de incineraţie ale culturii Cârna cu folosirea urnelor originale şi a inventarului funerar aferent; structura mormintelor este următoarea: urna, pe gura căreia este aşezată, fie cu gura în jos fie cu gura în sus, castronul, iar ceaşca/ceştile sunt poziţionate pe castron. În cele 10 nişe ale sălii vor fi expuse piese.

avatar