Ecosisteme din Oltenia

Pe teritoriul Olteniei se întâlneşte o mare diversitate de ecosisteme naturale şi antropice (terestre şi acvatice), generate de particularităţile condiţiilor fizico-geografice. În cele patru diorme realizate în cadrul expoziţiei de bază s-a încercat redarea cât mai fidelă a celor mai reprezentative ecosisteme din Oltenia. Informaţia, transmisă prin speciile de floră spontană şi faună sălbatică folosite din diorame, este completată cu material bidimensional pe panouri foto şi luminoase şi material tridimensional, în vitrine.

avatar