Dacia Romană

Dacia Romană reprezintă ultima provincie cucerită şi înfiinţată de Imperiul Roman. În linii mari teritoriul său se circumscrie Ardealului actual, Banatului şi a întregii Oltenii, ultima corespunzând provinciei Dacia Inferior/Malvensis. Populaţia sa consta în colonişti ex toto orbe romano şi elemente autohtone, aşa cum dovedesc  inscripţiile şi descoperirile arheologice. Este o perioadă de avânt constructiv şi de prosperitate economică. Singurele evenimente politico-militare care au perturbat istoria Olteniei romane au fost consecinţele războaielor marcomanice din deceniile 7 şi 8 ale secolului II şi invaziile carpilor şi goţilor de la mijlocului secolului III.

avatar