Cultivarea Plantelor

Cunoscută încă din neolitic, agricultura este factorul ce impune viaţa sedentară a comunităţilor umane mergând alături de celelalte cuceriri neolitice ca olăritul şi ţesutul. Uneltele şi utilajele deţinute de Casa Băniei care ilustrează această ocupaţie străveche, cu implicaţii multiple în viaţa spirituală, sunt construite în majoritate din lemn, material perisabil, şi mai puţin din metal. Din această cauză, vârsta lor nu depăşeşte 150-200 de ani, reproducând însă forme străvechi ale acestora.

Dintre uneltele din patrimoniul secţiei, de o valoare deosebită este plugul de mari dimensiuni din lemn cu brăzdarul şi fierul plugului din metal, folosit în special la desţelenit şi la care, pentru a fi pus în mişcare, erau necesare 3 şi 4 perechi de vite. Acest tip de plug este legat de practica agriculturii intensive de la începutul secolului al XIX-lea şi punerea în valoare a terenurilor agricole oferite de Câmpia Olteniei.

Inventarul agricol este completat de grapa de mărăcini, seceri, coase, gresii şi tocuri de gresii din lemn şi coarne de vită, săpoaie, furci din lemn şi fier. O caracteristică a acestor unelte este ornamentarea cu diferite motive geometrice, în special a tocurilor de gresie din lemn şi săpoaielor din metal. O dată strânsă, recolta era depozitată în coşuri de nuiele împletite şi mult lărgite în interior.

Râşniţa de piatră pe postament de lemn şi ţestul de pământ folosit la prepararea produselor din cereale, încheie şirul obiectelor legate de agricultură. Un interes deosebit îl prezintă râşniţa-moară, prin noutăţile tehnice faţă de râşniţa tradiţională, şi, anume, prin adăugarea sistemului de roţi dinţate ce angrenează mişcarea celor două pietre şi a coşului din lemn.

avatar