Colecţia Modernă - Contemporană

Muzeul Olteniei posedă printre colecţiile sale interesante colecţii de arme, sigillii, decoraţii-medalii, documente, fotografii şi cărţi poştale, Fond Titulescu şi steaguri care reprezintă piese de o inestimabilă valoare în cultura românească. Acestea provin din colecţii particulare, de la familii boiereşti: Aman, Romanescu ai căror membrii au jucat un rol hotărâtor în istoria locală. Piesele din aceste colecţii se încadrează în patrimoniul naţional românesc iar restaurarea şi conservarea lor este inevitabilă, deoarece reprezintă comori nepreţuite de istorie românească.

avatar