Anunț examen promovare

Muzeul Olteniei Craiova organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior a următorilor salariați: Ionescu Leonard si Preda Valentin Lucian, prin transformarea posturilor într-unul de nivel imediat superior, în limita fondurilor bugetare aprobate

Examenul constă în probă scrisă, respectiv lucrare scrisă din bibliografia stabilită, timp de redactare 2 ore, pentru 2 subiecte.

Subiectele vor fi notate cu un punctaj maxim de 100 de puncte fiecare subiect, iar punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor acordate de membrii comisiilor de examinare.

Punctajul minim de promovare este de 50 puncte.

Comisia de examinare va evalua îndeplinirea următoarelor criterii:

-Cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;

-Comportamnet în situaţii de criză;

-Abilităţi de comunicare;

-Capacitate de sinteză;

Documentele  de înscriere le examenul de promovare vor fi:

- cerere de înscriere;

- referatul de evaluare de la finele  perioadei de stagiatură, în termen de 2 zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului de promovare.

Angajatul va fi promovat numai în urma admiterii examenului, începând cu prima zi lucrătoare a lunii următoare, dar și în urma aprobării transformării postului de către Consiliul Judeţean Dolj.

Programul examenului este următorul:

Programul examenului este următorul:

- anunţul examenului, afişat în data de 05 noiembrie 2018;

- perioada de depunere a documenetelor de înscriere: 07 noiembrie 2018;

- proba scrisă, în data de 14 noiembrie 2018, ora 10.00;

A)    Bibliografie:

Pentru restaurator gradul IA SS

 

      1.            Hotărârea nr 1546/ 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;

      2.            Legea 182/2000, republicată, privind protejarea patrimoniului cultural national mobil;

      3.            Aurel Moldoveanu, Conservarea preventiva a bunurilor culturale, ediţia a patra, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte,  2011, ISBN 978-606-537-060-9

      4.            MOUREY, William, Conservarea antichităţilor metalice de la săpătură la muzeu, Editura Tehnică, Bucureşti, 1998 ;

      5.            SANDU, I., SANDU, I.G., DIMA, A., Restaurarea şi Conservarea obiectelor metalice, Editura Corson, Iaşi, 2002;

      6.            Cesare Brandi, Teoria restaurării, Editura Meridiane, Bucureşti, 1995, ISBN 973-33-0330-5

      7.            STAMBOLOV, T., The Corrosion and Conservation of Metallic Antiquities and Works of Art, Amsterdam, 1985 ;

      8.            PLENDERLEITH, H., La Conservation des Antiquites et des Ouvres d’Art, Paris, 1969 ;

      9.            C. D. NENIȚESCU, Chimie generală, Editura Didactică și Pedagogică, 1985,

  10.            Chryssolouris, G. – Laser machining, Theory and Practice, Springer – Verlag, New-York, 1991.

  11.            Rofin – Sinar, - Introduction to industrial laser materials processing, Hamburg, 1998

 

B)     Tematică:

Pentru restaurator gradul IA SS

 

      1.            Metode şi materiale folosite în restaurare pentru îndepărtarea produşilor de coroziune.

      2.            Tehnici moderne de restaurare.

      3.            Conservarea şi restaurarea obiectelor muzeale.

      4.            Legislația specifică activității de restaurare - conservare a bunurilor muzeale

 

C)     Bibliografie:

Pentru restaurator gradul I SS

      1.            Hotărârea nr 1546/ 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;

      2.            Legea 182/2000, republicată, privind protejarea patrimoniului cultural national mobil;

      3.            Aurel Moldoveanu, Conservarea preventiva a bunurilor culturale, ediţia a patra, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte,  2011, ISBN 978-606-537-060-9

      4.            MOUREY, William, Conservarea antichităţilor metalice de la săpătură la muzeu, Editura Tehnică, Bucureşti, 1998 ;

      5.            SANDU, I., SANDU, I.G., DIMA, A., Restaurarea şi Conservarea obiectelor metalice, Editura Corson, Iaşi, 2002;

      6.            Cesare Brandi, Teoria restaurării, Editura Meridiane, Bucureşti, 1995, ISBN 973-33-0330-5

      7.            STAMBOLOV, T., The Corrosion and Conservation of Metallic Antiquities and Works of Art, Amsterdam, 1985 ;

      8.            PLENDERLEITH, H., La Conservation des Antiquites et des Ouvres d’Art, Paris, 1969 ;

      9.            C. D. NENIȚESCU, Chimie generală , Editura Didactică și Pedagogică, 1985,

 

D)    Tematică:

Pentru restaurator gradul I SS

 

1.                  Cuprul şi aliajele de cupru. Patina nobilă şi patina dăunătoare.

2.                  Conservarea şi restaurarea obiectelor muzeale din metal.

3.                  Tipuri de degradări a bunurilor muzeale.

4.                  Legislația specifică activității de restaurare - conservare a bunurilor muzeale.

 

       Afişat azi 05.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

                   MANAGER,                                           

              Dr. Florin Ridiche             

avatar