Despre noi
Departamente
Agenda culturală 2017
Investiţii
Secţia de Etnografie
Secţia de Istorie - Arheologie
Secţia de Ştiinţele Naturii
Extindere Secţie Istorie - Arheologie
Achiziţii publice
Noutăţi
O săptămână altfel la Muzeul Olteniei
ICOM-ICME/2012
Concursuri
DIVERSE
Secţia de Istorie şi Arheologie
Colecţii de Patrimoniu
Tezaur
Colecţii Arheologice
Colecţii Medievale
Colecţia Modernă - Contemporană
Colecţii de Numismatică
Expoziţie Permanentă
Galeria de artă preistorică
Antichitatea
Evul Mediu Românesc
Bănia, Fraţii Buzeşti şi Mihai Viteazul
Comori de Artă Brâncovenească
Epoca modernă
Epoca Contemporana
Sala Tezaurului
Evenimente
Şantier Arheologic Cioroiu Nou
Şantier Arheologic Desa
Şantier Arheologic Răcari
Şantier Arheologic Fărcaş
Expoziţii
Proiecte Culturale
Publicaţii
Personal
Arhivă
Proiecte Culturale
Secţia de Etnografie
Colecţii de Patrimoniu
Ocupaţii Tradiţionale
Mesteşuguri şi Obiecte de Artă Populară
Alte Colecţii
Expoziţia Permanentă
Expoziţia Facerea Pâinii
Expoziţia Ritmurile vieţii
Memoria păpuşilor jucate
Spaţii Interactive
Publicaţii
Personal
Arhivă
Proiecte Culturale
Publicaţii
Evenimente
Expoziţii Temporare
Manifestări în aer liber
Expoziţii itinerante
Proiecte Culturale Interactive
Secţia de Ştiinţele Naturii
Patrimoniu Ştiinţific Colecţii
Paleontologie
Mineralogie
Botanică
Malacologie
Entomologie
Ihtiologie (peşti)
Herpetologie
Ornitologie
Mamalogie (mamifere)
Trofee
Expoziţii de Bază şi Permanente
Condiţii Fizico-Geografice ale Olteniei
ABC - Ecologic
Ecosisteme din Oltenia
Colecţia de Roci şi Minerale
Oltenia Terra Fossilis
Universul şi Sistemul Solar
Planetarium
Evenimente
Expoziţii
Proiecte Culturale
Proiecte culturale interactive
Publicaţii
Catalog Păsări
Anuar Oltenia Studii şi Comunicări
Personal
Arhivă
Proiecte Culturale
Publicaţii
Laborator de Restaurare-Conservare
Înainte şi ... După
Cană
Carpetă Basarabia
„ADUNAREA CAZANIILOR”
Castron
COIF GERMANIC – TIP ZISCHÄGGE
Cordon săsesc
Guler decorativ
Manuscris Bisericesc
MILIEU
PĂLĂRIE
VAS DECORATIV SÈVRES
Evenimente
Salonul Naţional de Restaurare
Manifestări Ştiinţifice
Proiecte Culturale
Valorificarea patrimoniului restaurat
Publicaţii
Personal
Arhivă
Proiecte Culturale
Publicaţii
Salonul Naţional de Restaurare
Valorificarea patrimoniului restaurat
Manifestări ştiinţifice
Carul cu oale
Iconărit

Secţia de etnografie a Muzeului Olteniei poate exprima sacramental şi religios, ritualic, o Oltenie ortodoxă profundă şi nuanţată. Dintre sacramentele obiectuale pe care le deţine Casa Băniei, icoanele de vatră reprezintă o specificitate a provinciei.

 

Reprezentările propriu-zise de pe icoanele de vatră trimit la modelele ce apar pe icoanele pe sticlă, semn că în secolul al XIX-lea icoanele transilvane pe sticlă au circulat sistematic în spaţiul oltenesc. Mai mult, există informaţii că meşterii iconari din Transilvania treceau munţii pentru a-şi vinde icoanele în Oltenia şi, de foarte multe ori, campestau în mănăstirile din nordul provinciei.

 

Dintre icoanele de vatră, menţionăm trei capodopere: "Masa Raiului" (al doilea sfert al sec. al XIX-lea; Gorj), "Maica Domnului cu Pruncul" (1843; Gorj) şi " Iisus Învăţător şi Mare Arhiereu" (datată 28 februarie 1914 şi semnată Ion Diaconu).

 

Icoanele pe lemn din patrimoniul Casei Băniei datează, din secolul al XVIII şi, mai ales, din sec. al XIX-lea, iar ca localizare cultural-geografică reprezintă Gorjul. Majoritatea icoanelor pe lemn exprimă pictura ţărănească în relaţie directă cu iconografia bisericilor din secolele al XVIII lea şi al XIX-lea.

 

Trei icoane praznicale din Colecţia C.S. Nicolăescu-Plopşor demonstrează peremptoriu cum s-a îmbinat în mentalităţile tradiţionale (folclorice) olteneşti, modele iconografice clasice, bizantine, cu iconografia populară.

 

Alături de valorile reprezentative pentru civilizaţia populară din Oltenia, patrimoniul etnografic şi, implicit, artistic cuprinde şi o valoroasă colecţie de icoane pe sticlă la baza căreia se află donaţia dr. Ştefan şi Marieta Jianu, la care s-a adăugat şi fondul achiziţionat C.S. Nicolăescu-Plopşor.

 

Colecţia cuprinde icoane pe sticlă din principalele centre de iconari ale Transilvaniei: Nicula, Ţara Oltului şi Făgăraş, Mărginimea Sibiului, Şcheii Braşovului, Valea Sebeşului. Laz şi Lancrăm, Măerii Albei Iulia etc. Unele dintre ele purtând şi stilul unor meşteri vestiţi precum Ion Kostea, Ioan Handoreanu, Matei Ţimforea, Ioan Pop, Nicolae Oancea, Aron Poienaru, Partenie Poienaru, Ilie Poienaru II, Pavel Zamfir, Ana Deji.

 

Galerie foto