Despre noi
Departamente
Agenda culturală 2017
Investiţii
Secţia de Etnografie
Secţia de Istorie - Arheologie
Secţia de Ştiinţele Naturii
Extindere Secţie Istorie - Arheologie
Achiziţii publice
Noutăţi
O săptămână altfel la Muzeul Olteniei
ICOM-ICME/2012
Concursuri
DIVERSE
Secţia de Istorie şi Arheologie
Colecţii de Patrimoniu
Tezaur
Colecţii Arheologice
Colecţii Medievale
Colecţia Modernă - Contemporană
Colecţii de Numismatică
Expoziţie Permanentă
Galeria de artă preistorică
Antichitatea
Evul Mediu Românesc
Bănia, Fraţii Buzeşti şi Mihai Viteazul
Comori de Artă Brâncovenească
Epoca modernă
Epoca Contemporana
Sala Tezaurului
Evenimente
Şantier Arheologic Cioroiu Nou
Şantier Arheologic Desa
Şantier Arheologic Răcari
Şantier Arheologic Fărcaş
Expoziţii
Proiecte Culturale
Publicaţii
Personal
Arhivă
Proiecte Culturale
Secţia de Etnografie
Colecţii de Patrimoniu
Ocupaţii Tradiţionale
Mesteşuguri şi Obiecte de Artă Populară
Alte Colecţii
Expoziţia Permanentă
Expoziţia Facerea Pâinii
Expoziţia Ritmurile vieţii
Memoria păpuşilor jucate
Spaţii Interactive
Publicaţii
Personal
Arhivă
Proiecte Culturale
Publicaţii
Evenimente
Expoziţii Temporare
Manifestări în aer liber
Expoziţii itinerante
Proiecte Culturale Interactive
Secţia de Ştiinţele Naturii
Patrimoniu Ştiinţific Colecţii
Paleontologie
Mineralogie
Botanică
Malacologie
Entomologie
Ihtiologie (peşti)
Herpetologie
Ornitologie
Mamalogie (mamifere)
Trofee
Expoziţii de Bază şi Permanente
Condiţii Fizico-Geografice ale Olteniei
ABC - Ecologic
Ecosisteme din Oltenia
Colecţia de Roci şi Minerale
Oltenia Terra Fossilis
Universul şi Sistemul Solar
Planetarium
Evenimente
Expoziţii
Proiecte Culturale
Proiecte culturale interactive
Publicaţii
Catalog Păsări
Anuar Oltenia Studii şi Comunicări
Personal
Arhivă
Proiecte Culturale
Publicaţii
Laborator de Restaurare-Conservare
Înainte şi ... După
Cană
Carpetă Basarabia
„ADUNAREA CAZANIILOR”
Castron
COIF GERMANIC – TIP ZISCHÄGGE
Cordon săsesc
Guler decorativ
Manuscris Bisericesc
MILIEU
PĂLĂRIE
VAS DECORATIV SÈVRES
Evenimente
Salonul Naţional de Restaurare
Manifestări Ştiinţifice
Proiecte Culturale
Valorificarea patrimoniului restaurat
Publicaţii
Personal
Arhivă
Proiecte Culturale
Publicaţii
Salonul Naţional de Restaurare
Valorificarea patrimoniului restaurat
Manifestări ştiinţifice
Carul cu oale
Prelucrarea lemnului, metalelor, a altor materiale

Abundenţa pădurilor în Oltenia a făcut ca lemnul să fie unul din primele materiale utilizate în confecţionarea obiectelor necesare omului. Categorii de obiecte din lemn care îmbracă forme artistice se întâlnesc în aproape toate domeniile legate de activitatea gospodăriei ţărăneşti: elemente de arhitectură de construcţie, mobilier, unelte, obiecte de uz casnic, obiecte de cult.

 

Tehnicile folosite în prelucrarea şi ornamentarea lemnului sunt: incizia, crestarea, cioplirea şi sculptura. Elementele arhitecturale pe care sculptura populară le pune în evidenţă sunt stâlpii prispelor şi foişoarelor, uşile caselor, undrelele ce maschează încheietura bârnelor la colţurile construcţiilor, cosoroabele şi grinzile, ancadramentele ferestrelor. O caracteristică a acestor elemente arhitecturale este posibilitatea ca în cazul desprinderii lor de ansamblul construcţiei să figureze independent ca lucrări de artă, iar dintre acestea stâlpii de casă reprezintă elemente arhitectonice, cele mai izbutite din punct de vedere artistic având elemente de bază ale coloanei clasice: bază, fus şi capitel.

 

O piesă remarcabilă prin ornamentica şi simbolica sa, prin originalitatea compoziţiilor şi a motivelor, este uşa de biserică sculptată de la începutul secolului al XIX-lea. Alături de motive decorative specifice artei lemnului utilizate şi în alte zone etnografice ca: torsada, şarpele, soarele, luna, pe uşă, sunt sculptate ornamentate precum cocoşul, maimuţa, broasca ţestoasă, vulturul bicefal, figuri de ostaşi, motive proprii, în general, covoarelor olteneşti.

 

O altă categorie de obiecte bogat ilustrată în colecţii, o reprezintă mobilierul compus din lăzi de zestre, dulapuri înalte, mese cu dulap, mese rotunde, scaune, confecţionate cu deosebire în centrele specializate din nordul Olteniei şi care au fost difuzate în partea de sud a Olteniei. Repertoriul de motive ce decorează aceste piese sunt în general geometrice: cercuri, semicercuri, rozete, jocuri de linii drepte şi motive fitomorfe ca brăduţul şi frunza. Lada, destinată păstrării zestrei fetei ce se căsătorea, prin valoarea ei decorativă, marchează apogeul creaţiei în materie de mobilier.

 

Arta lemnului se constituie ca unul din acele domenii în care virtuţile artistice ale meşterilor populari din Oltenia au fost plenar împlinite, constituind în acelaşi timp realizări de seamă ale artei populare româneşti.

Galerie foto