Despre noi
Departamente
Agenda culturală 2017
Investiţii
Secţia de Etnografie
Secţia de Istorie - Arheologie
Secţia de Ştiinţele Naturii
Extindere Secţie Istorie - Arheologie
Achiziţii publice
Noutăţi
O săptămână altfel la Muzeul Olteniei
ICOM-ICME/2012
Concursuri
DIVERSE
Secţia de Istorie şi Arheologie
Colecţii de Patrimoniu
Tezaur
Colecţii Arheologice
Colecţii Medievale
Colecţia Modernă - Contemporană
Colecţii de Numismatică
Expoziţie Permanentă
Galeria de artă preistorică
Antichitatea
Evul Mediu Românesc
Bănia, Fraţii Buzeşti şi Mihai Viteazul
Comori de Artă Brâncovenească
Epoca modernă
Epoca Contemporana
Sala Tezaurului
Evenimente
Şantier Arheologic Cioroiu Nou
Şantier Arheologic Desa
Şantier Arheologic Răcari
Şantier Arheologic Fărcaş
Expoziţii
Proiecte Culturale
Publicaţii
Personal
Arhivă
Proiecte Culturale
Secţia de Etnografie
Colecţii de Patrimoniu
Ocupaţii Tradiţionale
Mesteşuguri şi Obiecte de Artă Populară
Alte Colecţii
Expoziţia Permanentă
Expoziţia Facerea Pâinii
Expoziţia Ritmurile vieţii
Memoria păpuşilor jucate
Spaţii Interactive
Publicaţii
Personal
Arhivă
Proiecte Culturale
Publicaţii
Evenimente
Expoziţii Temporare
Manifestări în aer liber
Expoziţii itinerante
Proiecte Culturale Interactive
Secţia de Ştiinţele Naturii
Patrimoniu Ştiinţific Colecţii
Paleontologie
Mineralogie
Botanică
Malacologie
Entomologie
Ihtiologie (peşti)
Herpetologie
Ornitologie
Mamalogie (mamifere)
Trofee
Expoziţii de Bază şi Permanente
Condiţii Fizico-Geografice ale Olteniei
ABC - Ecologic
Ecosisteme din Oltenia
Colecţia de Roci şi Minerale
Oltenia Terra Fossilis
Universul şi Sistemul Solar
Planetarium
Evenimente
Expoziţii
Proiecte Culturale
Proiecte culturale interactive
Publicaţii
Catalog Păsări
Anuar Oltenia Studii şi Comunicări
Personal
Arhivă
Proiecte Culturale
Publicaţii
Laborator de Restaurare-Conservare
Înainte şi ... După
Cană
Carpetă Basarabia
„ADUNAREA CAZANIILOR”
Castron
COIF GERMANIC – TIP ZISCHÄGGE
Cordon săsesc
Guler decorativ
Manuscris Bisericesc
MILIEU
PĂLĂRIE
VAS DECORATIV SÈVRES
Evenimente
Salonul Naţional de Restaurare
Manifestări Ştiinţifice
Proiecte Culturale
Valorificarea patrimoniului restaurat
Publicaţii
Personal
Arhivă
Proiecte Culturale
Publicaţii
Salonul Naţional de Restaurare
Valorificarea patrimoniului restaurat
Manifestări ştiinţifice
Carul cu oale
Epoca bronzului - cultura Carna si Verbicioara

Dacă, de-a lungul neoliticului, comunităţile umane au avut parte de o "viaţă liniştită" dovedită de bogăţia materialelor arheologice găsite în aşezări, Epoca Bronzului (cca 3300 -1200/1100 a. Chr.) a reprezentat o perioadă de constante transformări economice, sociale şi spirituale. Grosimea mare a straturilor arheologice din aşezările neolitice, nenumăratele fragmente din pereţii locuinţelor, lipsa fortificaţiilor în jurul aşezărilor, fineţea în modelarea ceramicii, numărul mare de figurine din lut arată prosperitatea şi stabilitatea societăţii neolitice. "Problemele" încep să apară o dată cu eneoliticul care anunţă schimbările semnificative ce vor urma.  

 

Epoca bronzului se caracterizează prin înlocuirea treptată a uneltelor, podoabelor şi armelor de aramă cu cele de bronz, aliaj de cupru cu cositor (uneori cu arsen, antimoniu sau plumb), aliaj superior cuprului, atât în privinţa procesului tehnologic, cât şi a eficienţei obiectelor. Paralel cu obiectele de bronz, au fost folosite, în perioada timpurie şi mijlocie a epocii, cele de piatră, os şi cupru. Un eveniment important petrecut în această epocă, la sfârşitul etapei timpurii, este încheierea procesului de indoeuropenizare care va duce la conturarea popoarelor cunoscute în antichitate, în Europa: celţii, germanii, tracii, grecii, latinii etc. Cultura Verbicioara caracteristică pentru etapa mijlocie şi târzie din Oltenia este prezentă, în vitrine, prin ceramica descoperită la Locusteni, Verbicioara (staţiunea eponimă), Cârcea, dar şi prin uneltele de piatră şi bronz de la Suharu, Orodel, Verbicioara şi Nedeia. Paralel cu cultura Verbicioara, dar mai ales în etapa târzie începe să apară în Oltenia, îndeosebi în zona inundabilă a Dunării şi cultura Cârna.

 

Această cultură reprezintă ultima manifestare a epocii bronzului si este cunoscută şi sub numele de "epoca câmpurilor de urne" (aproximativ 1900-1100 a. Chr.), epocă caracteristică pentru Europa de la vărsarea Oltului în Dunăre şi până în nordul Spaniei, în Catalonia. Cultura Cârna cunoscută şi sub numele de Gârla Mare este documentată mai mult din cimitire decât din aşezări şi în cadrul ei s-a practicat numai ritul incineraţiei. Cenuşa era depusă în urne, acestea fiind grupate adesea în necropole întinse, aşa numitele "câmpuri de urne".

 

Galerie foto