Despre noi
Departamente
Agenda culturală 2017
Investiţii
Secţia de Etnografie
Secţia de Istorie - Arheologie
Secţia de Ştiinţele Naturii
Extindere Secţie Istorie - Arheologie
Achiziţii publice
Noutăţi
O săptămână altfel la Muzeul Olteniei
ICOM-ICME/2012
Concursuri
DIVERSE
Secţia de Istorie şi Arheologie
Colecţii de Patrimoniu
Tezaur
Colecţii Arheologice
Colecţii Medievale
Colecţia Modernă - Contemporană
Colecţii de Numismatică
Expoziţie Permanentă
Galeria de artă preistorică
Antichitatea
Evul Mediu Românesc
Bănia, Fraţii Buzeşti şi Mihai Viteazul
Comori de Artă Brâncovenească
Epoca modernă
Epoca Contemporana
Sala Tezaurului
Evenimente
Şantier Arheologic Cioroiu Nou
Şantier Arheologic Desa
Şantier Arheologic Răcari
Şantier Arheologic Fărcaş
Expoziţii
Proiecte Culturale
Publicaţii
Personal
Arhivă
Proiecte Culturale
Secţia de Etnografie
Colecţii de Patrimoniu
Ocupaţii Tradiţionale
Mesteşuguri şi Obiecte de Artă Populară
Alte Colecţii
Expoziţia Permanentă
Expoziţia Facerea Pâinii
Expoziţia Ritmurile vieţii
Memoria păpuşilor jucate
Spaţii Interactive
Publicaţii
Personal
Arhivă
Proiecte Culturale
Publicaţii
Evenimente
Expoziţii Temporare
Manifestări în aer liber
Expoziţii itinerante
Proiecte Culturale Interactive
Secţia de Ştiinţele Naturii
Patrimoniu Ştiinţific Colecţii
Paleontologie
Mineralogie
Botanică
Malacologie
Entomologie
Ihtiologie (peşti)
Herpetologie
Ornitologie
Mamalogie (mamifere)
Trofee
Expoziţii de Bază şi Permanente
Condiţii Fizico-Geografice ale Olteniei
ABC - Ecologic
Ecosisteme din Oltenia
Colecţia de Roci şi Minerale
Oltenia Terra Fossilis
Universul şi Sistemul Solar
Planetarium
Evenimente
Expoziţii
Proiecte Culturale
Proiecte culturale interactive
Publicaţii
Catalog Păsări
Anuar Oltenia Studii şi Comunicări
Personal
Arhivă
Proiecte Culturale
Publicaţii
Laborator de Restaurare-Conservare
Înainte şi ... După
Cană
Carpetă Basarabia
„ADUNAREA CAZANIILOR”
Castron
COIF GERMANIC – TIP ZISCHÄGGE
Cordon săsesc
Guler decorativ
Manuscris Bisericesc
MILIEU
PĂLĂRIE
VAS DECORATIV SÈVRES
Evenimente
Salonul Naţional de Restaurare
Manifestări Ştiinţifice
Proiecte Culturale
Valorificarea patrimoniului restaurat
Publicaţii
Personal
Arhivă
Proiecte Culturale
Publicaţii
Salonul Naţional de Restaurare
Valorificarea patrimoniului restaurat
Manifestări ştiinţifice
Carul cu oale
Paleolitic în Oltenia

Paleoliticul al cărui nume provine din termenii greceşti palaios, "vechi", şi lithos, "piatră", adică epoca veche a pietrei, se desfăşoară pe o perioadă de aproxi¬mativ 1 milion de ani (cca 1000000 - 13000 a. Chr.) şi a fost împărţit în trei etape: paleoliticul inferior (cca 1 000 000 - 100 000 a. Chr.), paleoliticul mijlociu (cca 100 000 - 33 000 a. Chr.) şi paleoliticul superior (cca 33 000 -13 000 a. Chr.). Piesele deţinute de Muzeul Olteniei şi datate în această din urmă perioadă, provin în special din localitatea Baia de Fier, judeţul Gorj, unde, în "Peştera Muierilor", s-au găsit nenumărate unelte din cuarţ şi cuarţit, dar şi un adevărat "cimitir" cu schelete fosile de urs de peşteră. De asemenea, tot aici, s-au descoperit şi câteva oase umane, reţinând atenţia, în mod special, un craniu de Homo Sapiens, precum şi bogate urme de locuire post¬paleolitice. În baza unor estimări preliminarii ale specialiştilor în antropologie, se pare că acest craniu uman găsit în "Peştera Muierilor" a fost al unei femei care a murit aproximativ la vârsta de 40 ani. Craniul de la Baia de Fier, jud. Gorj, certifică, alături de alte descoperiri din Europa de sud-est, începutul procesului de colonizare a Europei de către omul modern. Colecţiile mai cuprind şi unelte din piatră paleolitice, găsite în localitatea Dârjov, judeţul Olt.

 

Galerie foto